Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Ngày 18/6/2020, Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án do Kiểm sát viên Diệp Quang Đô kiểm sát việc bán đấu giá tài sản tại Doanh nghiệp bán đấu giá tư nhân Trà Vinh. Đại diện Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Văn Huệ – Chấp hành viên; công chứng viên Nguyễn Thanh Bình tham gia cuộc bán đấu giá.

Kiểm sát viên kiểm sát bán đấu giá

Tài sản bán đấu giá gồm:
Quyền sử dụng đất thửa số: 221, tờ bản đồ số 29, diện tích 331.20 m2 loại đất ở đô thị và căn  nhà gắn liền với đất có diện tích sàn 331.20 m2, kết cấu tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn, nền gạch men. Quyền sử dụng đất thửa số: 21, tờ bản đồ số 28, diện tích 246.5 m2 loại đất ao (hồ). Quyền sử dụng đất số: 221, tờ bản đồ số 29, diện tích 331.20 m2 loại đất ao (hồ). Quyền sử dụng đất thửa số: 75, tờ bản đồ số 29, diện tích 207.40 m2 loại đất vườn. Quyền sử dụng đất thửa số: 59, tờ bản đồ số 29, diện tích 287.3 m2 loại đất vườn. Quyền sử dụng đất thửa số: 74, 81, 82, 245, tờ bản đồ số 29, diện tích 173.80 m2 loại đất ở đô thị và nhà 02 tầng gắn liền với đất có diện tích sàn 319.58 m2. Quyền sử dụng đất thửa số: 84, tờ bản đồ số 29, diện tích 59.50 m2 loại đất ở đô thị và nhà 02 tầng gắn liền với đất có diện tích sàn 102 m2. Các thửa đất cùng tọa lạc tại phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Giá khởi điểm là 5.930.861.553 đồng.
Kiểm sát viên VKSND tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm sát quá trình tổ chức bán đấu giá của Đấu giá viên, Chấp hành viên và những người tham gia đấu giá tài sản.
Kết quả phiên đấu giá đối với tài sản trên được thực hiện qua hai vòng đấu công khai, liên tục bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết trả giá cao nhất là 5.990.861.553 đồng đã mua được tài sản. Bên mua được tài sản cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng bán đấu giá tài sản đã ký kết. Số tiền thu được sau khi bán đấu giá Chấp hành viên sẽ thực hiện chi trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các nghĩa vụ khác của người phải thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.


Diễn biến cuộc bán đấu giá

Trong quá trình đấu giá, đấu giá viên của Doanh nghiệp bán đấu giá tư nhân Trà Vinh đã thực hiện đúng quy chế bán đấu giá, đảm bảo tính khách quan và giá trị của tài sản đem ra bán đấu giá và các quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 8