Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 10/7/2020 Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh (Phòng 8) thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh (cuộc Trực tiếp kiểm sát diễn ra từ ngày 14/5/2020 đến ngày 03/6/2020).
Đoàn trực tiếp kiểm sát có đồng chí Diệp Quang Đô, làm trưởng đoàn cùng các thành viên của đoàn kiểm sát.
Ngoài ra còn có đồng chí Huỳnh Văn Đặng lãnh đạo Viện và đồng chí Trần Việt Hồng lãnh đạo Cục tham dự buổi thông qua dự thảo kết luận.


Toàn cảnh cuộc kiểm sát 

Tiếp đoàn có đồng chí: Đặng Văn Hưởng – Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh cùng đồng chí Phan Ngọc Siêng Chi cục phó và các đồng chí Chấp hành viên trong đơn vị.


Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn kiểm tra hồ sơ

Thay mặt đoàn kiểm sát đ/c Diệp Quang Đô thông qua dự thảo Kết luận Trực tiếp kiểm sát với những vi phạm phát hiện 70 việc/ 1.245 việc. Chủ yếu vi phạm vào các Điểu khoản khác nhau của Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 như: khoản 1 Điều 20; khoản 1 Điều 44; khoản 1 Điều 46…Cụ thể Chậm tổ chức thi hành vụ việc được phân công; Chậm xác minh thi hành án; Chậm đưa những vụ, việc có điều kiện thi hành án ra thi hành với hình thức cưỡng chế…


Đồng chí Đặng Văn Hưởng phát biểu tiếp thu

Đồng chí Đặng Văn Hưởng Chi cục trưởng thay mặt đơn vị tiếp thu kết luận những vi phạm và những ý kiến đóng góp quí báo của đoàn, hứa sẽ khắc phục sớm nhất trong thời gian ngắn để hoàn thành công việc chung cho ngành.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đoàn

Nguồn tin: Phòng 8