Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 08/7/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè.
Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8 làm trưởng đoàn và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của phòng làm thành viên, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/8/2019 đến ngày 30/6/2020. Tiếp đoàn kiểm sát có đ/c Nguyễn Văn Đông – Đội trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè.


Toàn cảnh buổi làm việc

Qua kiểm tra Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè cơ bản đã thực hiện tốt những quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, sổ sách ghi chép đầy đủ, đúng cột mục, có hướng dẫn cho UBND các xã, thị trấn về công tác quản lý người bị kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của luật thi hành án hình sự. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè vẫn để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm như: sử dụng một số biểu mẫu chưa đúng theo quy định tại Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an; áp dụng căn cứ điều luật sai.


Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ

Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm tra yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cần thực hiện tốt nội dung sau: Luật thi hành án hình sự năm 2019 đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/01/2020; Bộ Công an đã ban hành thông tư số 65/2019; thông tư số 84/2019 về thi hành án hình sự tại cộng đồng. Đề nghị thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè chỉ đạo cán bộ in ấn các loại biểu mẫu mới chuyển giao cho UBND cấp xã để đảm bảo Luật Thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, trong công tác thi hành án hình sự của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Tác giả bài viết: Hồng Duyên

Nguồn tin: Phòng 8