Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 15/7/2020 Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8 làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Tiếp đoàn có đ/c Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch UBND xã, Đ/c Dương Quốc Bảo – Phó Công an xã.
Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2019 đến ngày 30/6/2020.


Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND xã Ngũ Lạc

Trong quá trình kiểm sát đoàn đã ghi nhận những ưu điểm tại UBND xã đã làm được trong công tác thi hành án hình sự đó là Công an xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND trong công tác tổ chức thi hành án, theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự: sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự huyện chuyển đến UBND xã Ngũ Lạc đã ra quyết định phân công cán bộ trực tiếp giám sát, giáo dục người bị phạt tù được hưởng án treo, hồ sơ đầy đủ tài liệu không có trường hợp bị trễ hạn, định kỳ UBND xã và người trực tiếp giám sát, giáo dục có nhận xét việc thực hiện nghĩa vụ của người phải chấp hành án; Tổ chức giám sát người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian thử thách không có trường hợp nào vi phạm nghĩa vụ hoặc phạm tội mới.
Đoàn kiểm sát cũng đã giải đáp những thắc mắc của UBND cấp xã trong thực hiện việc giám sát, giáo dục người phải chấp hành án tại cộng đồng. Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả mà UBND xã đã đạt được. Đối với những hạn chế thiếu sót nhỏ Đoàn kiểm sát đã nhắc nhở và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp thu khắc phục để tổ chức thực hiện tốt hơn./.

Tác giả bài viết: Văn Quốc

Nguồn tin: Phòng 8