Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Đối với tôi ngày 26 tháng 7 không chỉ là ngày truyền thống, ngày tự hào mà còn là ngày tri ân, biết ơn các thế hệ cán bộ Kiểm sát đã vượt bao gian khó, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp bảo vệ pháp luật và sự nghiệp phát triển của ngành, để thế hệ chúng tôi được hưởng những thành quả ngày hôm nay.
Qua những năm công tác ở ngành kiểm sát, bản thân tôi nghiệm ra một điều đúng như Bác Trần Quốc Vượng đã nói hiện nay trong ngành kiểm sát cũng như xã hội công nhận (mặc dù xã hội có nhiều biến đổi, tác động nhiều mặt, ngành Kiểm sát cũng bị tác động, không thể là một ốc đảo được), nhưng đến nay, người ta vẫn cho rằng, ngành Kiểm sát vẫn là một nơi đào tạo con người có chất lượng, có bản lĩnh, có lương tâm. Về cơ bản là như vậy. Và điều đó có được là từ khi chúng ta xây dựng ngành, các thế hệ lãnh đạo của ngành đã rất quan tâm tới xây dựng đội ngũ cán bộ.
Khi tôi vào ngành Kiểm sát, tôi cũng đã từng nói rằng, về mặt kiến thức pháp luật đối với tôi rất hạn hẹp, nhưng có một điều mà tôi phải học tập các thế hệ đi trước đó là tinh thần trách nhiệm và lương tâm. Đã vào ngành Kiểm sát, theo sự nghiệp này thì bản thân phải phấn đấu hết mình vì nó và là vì lương tâm trách nhiệm. Có thể nói giữa học tập và thực tiễn là phải gắn liền với nhau. Thật vậy, Bác Hoàng Quốc Việt đã nói “Công tác Kiểm sát là công tác mang đậm ý nghĩa sâu sắc về chính trị và về pháp lý”. Tức là chính trị và pháp lý phải kết hợp với nhau. Công tác Kiểm sát phải phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đối với bản thân, qua những công việc phải suy nghĩ cho mình lớn lên, nhìn ra khuyết điểm để phấn đấu vươn lên. Tôi cho rằng, đó mới là điều quan trọng cho chính mình. Khi làm việc phải cầu thị để có cái sản phẩm cuối cùng mình ra đúng là được, còn quá trình có thể nhận thức chưa đến thì tôi phải học tập các chị, các anh và các em, phải suy nghĩ cho đúng. Theo như Bác Hoàng Quốc Việt nói “Chúng ta phải trắng trong như pha lê, trắng như tuyết ở dưới tường”. Đó là những gì mà chúng ta hướng tới. Dẫu biết rằng mỗi người chúng ta có một số phận rất khác nhau nhưng chúng ta có cùng trong một đội ngũ những người bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đối với tôi, thấm nhuần 5 điều Bác Hồ dạy đối với cán bộ Kiểm sát và cũng chỉ cần làm như vậy thôi thì chúng ta đã trở thành những người có ích cho xã hội và cũng góp phần vun đắp thêm truyền thống tốt đẹp của ngành mình. Chúng ta phải lao động trung thực, chính bằng lao động trung thực của chính mình chúng ta mới tích lũy và mới có khả năng đánh giá. Có thể nói lao động trung thực tạo cho chúng ta những thành quả trung thực.

Màu áo tôi chọn
Tôi chọn màu áo xanh
Xanh hòa bình, xanh hy vọng
Bao năm qua gắn bó
Thời gian dẫu có phai
Vẫn xanh màu xanh thẳm
Hai mươi năm lớn lên
Trong màu áo thiên thanh
Khắc sâu lời Bác dạy
Tận tụy với nhân dân
Luôn trách nhiệm, chuyên cần
Ước mong ngày dài mãi
Để việc không tồn lại
Thời gian tuy chuyển biến
Lòng yêu nghề vẹn nguyên

Tác giả bài viết: Mỹ Phượng

Nguồn tin: Viện KSND TP. Trà Vinh