Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 25/01/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Quốc Tổng – Viện trưởng – Bí Thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh – Phó Viện trưởng – Chủ tịch công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020 và một số báo cáo tổng kết về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn, về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020, báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2020 và phát động phong trào thi đua công đoàn cơ sở năm 2021 và cho từng đồng chí ký giao ước thi đua.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020, đơn vị VKSND huyện Châu Thành đã triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, luôn bám sát Kế hoạch công tác kiểm sát và Nghị quyết Hội nghị CBCC, nổ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, kết quả cuối năm đơn vị được cấp trên tặng danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” và CĐCS được công nhận “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tại buổi thảo luận, các đồng chí tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp về những giải pháp cụ thể để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công chức và người lao động. Hội nghị đã thảo luận sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu công tác và quyền lợi chính đáng của công chức và người lao động.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Tổng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, những đóng góp to lớn của công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành và Công đoàn cơ sở góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Viện trưởng kêu gọi toàn thể công chức, người lao động cơ quan tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hơn nữa để góp phần vào thành công chung của đơn vị và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Thanh Tâm

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành