Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Ngày 20/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Hội nghị đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí: đồng chí Phan Hoàng Hải – Bí thư Ban cán sự Đảng,Viện trưởng; đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng và đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Viện trưởng. Cùng tham dự Hội nghị có 51/56 công chức và người lao động trong cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát năm 2020 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 và những quy định về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và chương trình công tác năm 2021; Báo cáo công khai sử dụng kinh phí năm 2020 và phân bổ kinh phí năm 2021 của cơ quan; Công khai tài chính và công khai thu, nộp các quỹ xã hội của Công đoàn cơ sở năm 2020.

Đồng chí Phan Hoàng Hải – Bí thư Ban cán sự Đảng,Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Nhìn chung, hoạt động nghiệp vụ của cơ quan và phong trào Công đoàn đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Chương trình, Kết hoạch công tác, các hoạt động Công đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.
Lãnh đạo Viện đã phối hợp với BCH công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, khen thưởng và các quyền lợi, nghĩa vụ khác đối với cán bộ, công chức, người lao động theo đúng quy định; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, đảm bảo việc chi sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan; đồng thời bảo đảm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và phát động phong trào thi đua, thực hiện Quy chế dân chủ. Công đoàn đơn vị luôn hưởng ứng các phong trào văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, ngày thành lập ngành. Cụ thể đơn vị đã đạt được 01 giải nhì; 01 giải Người trong ảnh đẹp của cuộc thi “Tự hào áo dài phụ nữ Việt” và 02 giải ba, 4 giải khuyến khích cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2020”. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để tập thể lãnh đạo đơn vị, BCH công đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Ủy viên Ban cán sự đảng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Trần Thị Huyền Trân phát động phong trào thi đua năm 2021 với quyết tâm phấn đấu tập thể VKSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành.
Tiếp theo, đồng chí Trần Hương Thủy thay mặt tập thể công chức và người lao động trong đơn vị chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện cũng như Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo đảm thực hiện mọi chế độ, chính sách theo đúng quy định của Nhà nước, của Ngành.

Đồng chí Trần Hương Thủy – Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, những đóng góp to lớn của công chức, người lao động và Công đoàn cơ sở đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; đồng thời nhấn mạnh các vấn đề cần tập trung thực hiện trong năm 2021, phấn đấu hơn nữa để góp phần vào thành công chung của đơn vị. Bên cạnh đó, lãnh đạo Viện cũng tiếp thu và giải đáp đầy đủ các ý kiến thắc mắc, kiến nghị và sẽ quan tâm hơn nữa để đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức và người lao động trong đơn vị.
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với 100% ý kiến nhất trí. Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh thành công tốt đẹp, cùng nhau phấn đấu, đoàn kết nội bộ tốt, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cấp trên đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Triết

Nguồn tin: Phòng 1