Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 16/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã ban hành kiến nghị số 87/KN-VKS-DS áp dụng phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè.
Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Cầu Kè, tình trạng vỡ hụi xảy ra ngày càng nhiều, với qui mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp. Tổng số Tòa án thụ lý giải quyết trong năm 2020 là trên 2000 vụ vỡ hụi với số tiền lên đến hàng tỷ đồng gây bức xúc lớn trong dư luận và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Qua thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, trong hai ngày 12 và 15 tháng 3 năm 2021, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè do đồng chí Kim Hua làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, xác minh việc triển khai, thực hiện Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, bêu, phường trên địa bàn 02 xã Phong Thạnh và Phong Phú, huyện Cầu Kè.

Đ/C Kim Hua kiểm tra hồ sơ tại UBND xã Phong Thạnh

Đ/C Kim Hua kiểm tra hồ sơ tại UBND xã Phong  Phú

Qua xác minh, kiểm tra nhận thấy việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, bêu, phường của UBND xã còn lỏng lẻo, mang tính hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu dẫn đến việc người dân tham gia chơi hụi ngày càng nhiều nhưng không thông báo hay đăng ký với UBND cấp xã nơi cư trú biết, chính quyền địa phương thì không nắm được số lượng các chủ hụi trên địa bàn, vi phạm khoản 1 Điều 14 Nghị định 19.
Đồng thời, do trình độ hiểu biết của người dân còn hạn chế, chủ yếu là nông dân, lao động nghèo, tham gia góp hụi để tích lũy, trang trải cuộc sống. Chủ hụi thì nắm bắt được tâm lý hám lợi của nhiều người, dưới vỏ bọc sự giàu có, uy tín nên dễ dàng gom cả tỷ đồng để thực hiện mục đích huy động vốn, thu lợi cá nhân và bỏ trôn khỏi địa phương. Trong khi đó Điều 13 Nghị định 19 quy định Nguyên tắc tổ chức họ là nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau, không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huye động vốn trái pháp luật,…
Để đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngườ dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè có biện pháp chỉ đạo đến UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền Nghị định 19/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, bêu, phường đến nhân dân trên địa bàn huyện có hiệu quả và trả lời kết quả thực hiện kiến nghị cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè biết.

Tác giả bài viết: Đinh Thị Mộng Cầm

Nguồn tin: VKSND huyện Cầu Kè