Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Ngày 19 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh có Đoàn kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự, hành chính. Thành phần của đoàn: Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng 8 làm trưởng đoàn cùng với các thành viên. Thành phần đơn vị tiếp đoàn có đồng chí Phan Tuấn Tú và đồng chí Đặng Thị Ngọc Đính – Phó Viện trưởng cùng Kiểm sát viên, chuyên viên bộ phận tham dự.

Quang cảnh cuộc kiểm tra tại đơn vị

Thay mặt cho đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Hồng thông qua quyết định, kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án.

Nội dung kiểm tra hồ sơ, sổ sách ghi chép quản lý án, hồ sơ kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hồ sơ thi hành án dân sự, hành chính của đơn vị.

Tại cuộc kiểm tra nghiệp vụ Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn một số kỹ năng, thao tác nghiệp vụ, bên cạnh đó đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của bộ phận đảm bảo theo Hướng dẫn về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự, hành chính năm 2021 của Phòng đã hướng dẫn và khi thực hiện các thao tác nghệp vụ cần nghiên cứu thực hiện đúng theo các Quy chế và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Qua kiểm tra đoàn đánh giá đơn vị triển khai thực hiện công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự, hành chính tốt, đồng thời đoàn cũng đã giải đáp một số ý trao đổi của đơn vị.
Thay mặt cho đơn vị đồng chí Phan Tuấn Tú – Phó viện trưởng chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của Phòng nghiệp vụ đối với đơn vị để thực hiện công tác đạt được hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Lộc

Nguồn tin: Viện KSND TPTV