Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 31/12/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Phan Văn Tuấn.

Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Thiệu –Viện trưởng , đồng chí Lê Thanh Tú – Phó Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát Nhân dân huyện Trà Cú. Buổi lễ có sự tham dự của Ban Chi ủy và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Viện kiểm sát

Đồng chí Lê Thanh Tú thông qua quyết định kết nạp Đảng viên

Tại Lễ kết nạp, đồng chí Lê Thanh Tú – Phó Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát đã công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Cú về việc kết nạp quần chúng Phan Văn Tuấn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi nhận Quyết định, trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tuấn đã tuyên thệ.

Đồng chí Lê Thanh Tú- Phó bí thư Chi bộ trao quyết định Kết nạp Đảng viên

Quần chúng Phan Văn Tuấn tuyên thệ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ nêu rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên trong thời gian dự bị 12 tháng. Đồng thời, trong buổi lễ đồng chí Huỳnh Văn Thiệu- Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú cũng có lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn đồng chí Phan Văn Tuấn sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy nhiều hơn nữa với tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của người đảng viên cộng sản để góp phần cùng Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phan Văn Tuấn trân trọng cảm ơn Chi bộ Viện kiểm sát đã bồi dưỡng, giúp đỡ để đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời hứa sẽ luôn phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đảng với sự tin tưởng của Chi bộ.

                                                                                 Tác giả: Nguyễn Trương Thế Hiển – VKSND huyện Trà Cú.