Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú:

Sáng ngày 23/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú.

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu, Viện trưởng thông qua Quyết định kiểm sát trực tiếp

Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú do đồng chí Huỳnh Văn Thiệu, Viện trưởng làm trưởng đoàn và Kiểm sát viên phụ trách khâu công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; đồng thời có sự tham gia của ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Cú.

Về phía Công an huyện Trà Cú, tiếp đoàn kiểm sát có Thượng tá Huỳnh Văn Quyển, Phó Trưởng Công an huyện Trà Cú cùng một số cán bộ công tác tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú.

Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch công tác kiểm sát, nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú báo cáo tình hình công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù trong quý I/2023, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và trực tiếp kiểm sát nơi tạm giữ, tạm giam, quản lý phạm nhân.

Đại diện Nhà tạm giữ thông qua báo cáo tình hình công tác tạm giữ, tạm giam

và thi hành án phạt tù trong Quý I  năm 2023

Đồng chí Kim Sum, Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát

hồ sơ tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

Kiểm sát trực tiếp tại các buồng giam, giữ

Qua công tác trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú thực hiện đúng quy định trong công tác quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; không xảy ra các trường hợp giam, giữ người quá hạn luật định; người bị bắt tạm giữ, tạm giam ra vào hàng ngày đều được quản lý, theo dõi chặt chẽ, cập nhật sổ sách kịp thời, chính xác; các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù như chế độ ăn, mặc, cấp phát tư trang, chăm sóc y tế, chế độ thăm gặp, nhận quà,… được đảm bảo.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm sát cũng đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú kịp thời khắc phục như: Một số hồ sơ cập nhật các tài liệu chưa đầy đủ (thiếu biên bản kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, tạm giam, danh chỉ bản); còn có buồng giam chưa gọn gàng, sạch sẽ.

Đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú chân thành ghi nhận và tiếp thu ý kiến mà Đoàn kiểm sát nêu ra, để trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại thiếu sót.

Buổi làm việc của Đoàn kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Trà Cú diễn ra thành công, hiệu quả, góp phần đảm bảo việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại địa phương./.

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang:

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-VKS và Kế hoạch số 01/KH-VKS, ngày 16/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự quý I năm 2023 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang. Ngày 24/02/2023, Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí Võ Thanh Tường, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Hứa Văn Biên, Kiểm sát viên làm thành viên đã tiến hành kiểm sát theo Kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã được nghe Nhà Tạm giữ báo cáo tình hình công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong quý I năm 2023, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, cũng như đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra 40 hồ sơ và các loại sổ sách quản lý có liên quan, đồng thời trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân tại các buồng giam để nắm tình hình.

Đoàn kiểm sát nghe báo cáo của Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Ngang

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Võ Thanh Tường đánh giá về cơ bản Nhà tạm giữ đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật; các chế độ chính sách được thực hiện nghiêm chỉnh; các quyền con người, quyền công dân của người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân không bị pháp luật hạn chế đều được tôn trọng và thực hiện đầy đủ; quá trình giam giữ không để ra xảy các khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hoạt động tư pháp. Đồng chí đề nghị Nhà tạm giữ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú ý công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Nhà tạm giữ, đồng chí Trần Ngọc Khuyến tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát, trong thời gian tới đồng chí sẽ phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè:

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 24/02/2023, Viện KSND huyện Cầu Kè tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè Quý I năm 2023.

Đoàn kiểm sát có đồng chí Võ Hoàng Dũng, Viện trưởng, Trưởng đoàn, đồng chí Kim Hua, Phó Viện trưởng, Phó trưởng đoàn, đồng chí Thạch Tha, Kiểm sát viên và đồng chí Võ Quốc Toàn, Kiểm tra viên làm thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát gồm có đồng chí Thạch Tống Chanh Thi, Trường Nhà tạm giữ cùng với một số cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè.

Được sự phân công của đồng chí Võ Hoàng Dũng, đồng chí Kim Hua thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Sau đó, đại diện Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tại Nhà tạm giữ.

Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách

Tại buổi làm việc, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam; gặp hỏi trực tiếp những người bị tạm giữ, tạm giam. Nhìn chung, qua kiểm sát, Nhà tạm giữ thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra căn cước, họ tên, nơi sinh, hành vi phạm tội cụ thể của từng người để đối chiếu với Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt bị can để tạm giam; phổ biến đầy đủ nội quy cơ sở giam giữ, giải thích quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, kiểm tra thân thể và đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng giam, giữ; hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam đầy đủ thủ tục, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; có bố trí, phân công cán bộ trực 24/24 giờ, hàng ngày tổ chức kiểm danh, kiểm diện đúng quy định để giải quyết các trường hợp đột xuất xảy ra, thường xuyên tổ chức kiểm tra lục soát buồng giam giữ. Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ ăn, ở, thăm gặp, nhận quà, chăm sóc y tế… đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện Đoàn kiểm sát, đồng chí Kim Hua thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, qua đó cũng khẳng định việc trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

Đồng chí Thạch Tống Chanh Thi, Trưởng Nhà tạm giữ đã nghiêm túc tiếp thu kết quả kiểm sát của Đoàn và tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù trong thời gian tới.

* Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải:

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 28/02/2023 Viện KSND thị xã Duyên Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù quý I năm 2023 tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng với Kiểm sát viên Nguyễn Văn Cảnh, Thành viên tham gia trực tiếp kiểm sát. Tại buổi làm việc, sau khi nghe Đại diện Nhà tạm giữ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù thời điểm từ ngày 23/11/2022 đến ngày 24/02/2023; Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam; sổ theo dõi lấy lời khai, hỏi cung người bị tạm giữ, tạm giam; sổ thăm gặp, các chế độ ăn, ở, chế độ khám chữa bệnh… và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đ/c Nguyễn Tuấn Sĩ, Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát

công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

Qua công tác kiểm tra các hồ sơ, tài liệu và trực tiếp gặp hỏi từng can phạm ở các buồng giam giữ, Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải đã thực hiện tốt công tác quản lý đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ theo đúng quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan; Đối với công tác phòng chống Covid-19, Nhà tạm giữ đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh như yêu cầu cán bộ luôn mang khẩu trang khi làm việc tại Nhà tạm giữ; tuyên truyền phổ biến cách phòng chống dịch bệnh đến từng người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án. Về thiếu sót, tồn tại trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Duyên Hải cơ bản thực hiện tốt theo quy định của pháp luật nên chưa có thiếu sót, tồn tại.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Tuấn Sĩ, Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát kết luận và ghi nhận trong thời gian qua Lãnh đạo Nhà tạm giữ cùng các Cán bộ, Chiến sĩ luôn phấn đấu nổ lực để thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt và đề nghị Nhà tạm giữ tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được trong thời gian tới. Đồng thời cùng ngày cũng đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù theo quy định.

* Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long:

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, Quyết định số 40/QĐ-VKSCL, Kế hoạch số 41/KH-VKSCL ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về  trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long.

Đ/c Cao Minh Dương công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Trong ngày 24/02/2023, Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long. Tham gia đoàn kiểm sát có đ/c Cao Minh Dương, Phó Viện trưởng; đ/c Đinh Thị Mộng Cầm, Kiểm sát viên, Thành viên; đ/c Lư Thái Duy, Kiểm tra viên, Thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đ/c Nguyễn Văn Hiến, Trưởng Nhà tạm giữ; đ/c Nguyễn Văn Thương, Đội Trưởng đội Cảnh sát thi hành án HS và HĐTP; đ/c Trần Thị Huỳnh Như, cán bộ đội Cảnh sát thi hành án HS và HĐTP, cùng một số cán bộ công tác trong đơn vị.

Đ/c Nguyễn Văn Hiến thông qua Báo cáo

Sau khi nghe Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long từ ngày 29/11/2022 đến ngày 24/02/2023. Đoàn trực tiếp kiểm tra nghiên cứu sổ sách, báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam và những nơi khác có liên quan; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ….

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Càng Long, Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Càng Long đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Thực hiện tốt chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam: Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định; Không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; Không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà Tạm giữ phải xử lý kỷ luật. Các hồ sơ đều thực hiện chặt chẽ, cập nhật rõ ràng, thể hiện đầy đủ các lệnh, quyết định của cơ quan ra lệnh tạm giữ, tạm giam; việc phân loại, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam đúng theo quy định; việc chuyển giao, gặp thân nhân, người bào chữa, việc quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định. Về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân được thực hiện đúng theo Điều 48, 49 Luật thi hành án hình sự. Việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc theo quy đinh của pháp luật.

Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ còn có một số hạn chế trong việc cấp tư trang cho người bị tạm giữ, tạm giam chưa đảm bảo.

Đ/c Cao Minh Duơng trực tiếp kiểm tra buồng giam

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Cao Minh Dương, Trưởng đoàn kiểm sát ghi nhận sự nổ lực và những kết quả đã đạt được trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của Nhà Tạm giữ Công an huyện Càng Long đồng thời đối với những hạn chế còn tồn tại đề nghị Nhà tạm giữ khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Trưởng Nhà tạm giữ chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn và hứa sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, cố gắng thực hiện tốt hơn nữa quy định về giam, giữ và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Minh Quân – Đức Thắng – Hồng Nhung – Văn Cảnh – Mộng Cầm

Nguồn tin: VKSND huyện Trà Cú – Cầu Ngang – Cầu Kè – TX.Duyên Hải – Càng Long.