Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch cưỡng chế số 615/KH-CCTHADS ngày 22/12/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Càng Long. Ngày 22/02/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tiến hành kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án.

Căn cứ Quyết định thi hành án số 760/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long: Buộc các thừa kế tố tụng của ông Lê Văn Mười Hai gồm: bà Lâm Thị Tám, ông Lê Minh Tuấn, ông Lê Minh Phụng, bà Lê Thị Hồng Cẩm, ông Lê Minh Chí, ông Lê Minh Tiến, ông Lê Minh Thương, bà Lê Thị Hồng Ngoan phải trả lại cho bà Phạm Thị Tươi phần đất có ký hiệu C5 diện tích 119m2 thuộc thửa số 98, tờ bản đồ số 10 trong tổng diện tích 1.700 m2 loại đất ở, trồng cây lâu năm và phần đất có ký hiệu C6 diện tích 135m2 thuộc thửa đất số 97, tờ bản đồ số 10, diện tích thửa đất 12.700 m2 loại đất trồng lúa, cùng tọa lạc ấp Rạch Rô 3 (nay là ấp Rạch Rô 2), xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Theo bán án số 26/2021/DS-ST ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Hết thời gian tự nguyện thi hành án các thừa kế tố tụng của ông Lê Văn Mười Hai cương quyết không tự nguyện thi hành. Chấp hành viên Chi cục thi hành dân sự huyện Càng Long đã tiến hành đầy đủ các bước, đảm bảo đúng các thủ tục, trình tự về thi hành án đồng thời nhiều lần tổ chức giải quyết, động viên, thuyết phục, hướng cho hai bên thỏa thuận thi hành nhưng không có kết quả. Chi cục thi hành án dân sự huyện Càng Long đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 21/12/2022 về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất. Ngày 22/12/2022, Chấp hành viên ban hành Kế hoạch cưỡng chế số 651 về việc cưỡng chế thi hành án.

Ngay sau khi thụ lý kiểm sát vụ việc, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Chấp hành viên và cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình cưỡng chế thi hành án. Quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ đối với Chấp hành viên trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức cưỡng chế và kịp thời xử lý các tình huống vướng mắc phát sinh.

Kiểm sát viên kiểm sát thi hành án

Sáng ngày 22/02/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nhị Long cùng các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với các thừa kế tố tụng của ông Lê Văn Mười Hai để giao tài sản cho người được thi hành án là bà Phạm Thị Tươi. Việc cưỡng chế diễn ra đúng trình tự, thủ tục, an toàn và đã bàn giao mốc giới và quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Tươi, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn

Nguồn tin: VKSND huyện Càng Long