Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Sáng ngày 06/3/2023 tại cuộc họp giao ban đầu tuần, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tiến hành triển khai nhiều văn bản và quán triệt thực hiện bộ quy tắc chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 đến toàn thể công chức và người lao động.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp đồng chí Phan Văn Quân, Viện trưởng thông qua nội dung và phân tích ý nghĩa về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, người cán bộ kiểm sát cần bảo đảm 5 đức tính: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn.

Đ/c Phan Văn Quân phát biểu tại cuộc họp

Sau khi thông qua nội dung của bộ Bộ quy tắc, đồng chí Phan Văn Quân, Viện trưởng nhấn mạnh Bộ quy tắc là kim chỉ nam hành động về thái độ, hành vi, cách ứng xử, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ Kiểm sát khi thi hành công vụ. Đây cũng là cơ sở để Ban lãnh đạo Viện thực hiện giám sát, đánh giá về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát; đồng thời làm căn cứ đề nghị về trên để xem xét bổ nhiệm các chức danh tư pháp và là cở sở đánh giá công chức, xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với công chức và người lao động của đơn vị.

 Tác giả bài viết: Lư Thái Duy

Nguồn tin: Viện KSND huyện Càng Long