Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Sáng ngày 08/9/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh Trà Vinh đã tham dự Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ do VKSND tối cao tổ chức.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến do VKSND tối cao chủ trì, kết nối với các điểm cầu VKSND các cấp trong cả nước.

Tham dự Hội nghị tại VKSND tỉnh Trà Vinh gồm có: Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp và toàn thể công chức Phòng Tổ chức cán bộ của VKSND tỉnh Trà Vinh. Tại điểm cầu VKSND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có sự tham dự của Ban lãnh đạo và Kiểm sát viên sơ cấp của các đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Trà Vinh

Với tính chất và tầm quan trọng của việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí – Viện trưởng VKSND tối cao đã trực tiếp quán triệt, phổ biến và triển khai Quy định số 114-QĐ/TW và những điểm mới so với Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền cho cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, việc ban hành Quy định số 114-QĐ/TW khẳng định quyết tâm rất lớn của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm trong sạch hơn nữa hệ thống chính trị. Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu cấp ủy tại Viện kiểm sát các cấp và các đơn vị nghiệp vụ trong toàn Ngành phải phát huy tính tiên phong gương mẫu trong công tác cán bộ, nhất là khâu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý; tuyệt đối không để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ được nêu rõ tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quy định số 114-QĐ/TW như: Dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và người có quan hệ gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người khác quyết định, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu bầu theo ý mình; Để người có quan hệ gia đình, người có mối quan hệ thân quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của bản thân tác động, thao túng, can thiệp vào các khâu trong công tác cán bộ; Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; Môi giới, đưa và nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi; Làm giả, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu để được xem xét, thực hiện quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ; v.v…

Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu người có thẩm quyền trong công tác cán bộ và các cá nhân, đơn vị thực hiện công tác cán bộ trong toàn Ngành phải có tâm trong sáng và tinh thần trách nhiệm cao nhằm đảm bảo công tác cán bộ được thực hiện công bằng, khách quan và chính xác. Từ đó, chọn ra được những cán bộ xứng đáng, có phẩm chất đạo đức, có uy tín chính trị, có năng lực chuyên môn, có bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với nhiều khó khăn, thử thách.

Cùng với việc triển khai các nội dung của Quy định số 114-QĐ/TW, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong ngành Kiểm sát nhân dân khẩn trương tiêu chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá cán bộ một cách cụ thể hơn, tránh việc đánh giá chung chung; phải chú trọng hơn vào đánh giá năng lực chuyên môn, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; riêng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người được đề bạt vào chức vụ lãnh đạo, quản lý, còn phải đánh giá chính xác khả năng quy tụ và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo phát huy năng lực của những cán bộ “vừa có tâm, vừa có tầm”, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Ngành trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng phát biểu chỉ đạo

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, thay mặt Ban lãnh đạo Viện chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức đơn vị tiếp thu, quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung của Quy định số 114-QĐ/TW cũng như các ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ được nêu ra trong Hội nghị. Đây là cơ sở để VKSND hai cấp của tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức, cán bộ gắn với việc thực hiện toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, góp phần xây dựng từng cơ quan, đơn vị trong Ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Diệp Minh Quân

Nguồn tin: Phòng 15