Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Công văn số 519-CV/ĐUK, ngày 08/6/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ cơ sở 6 tháng đầu năm 2023. Ngày 28/6/2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Viện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Thanh Hận, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Ngành đến toàn thể đảng viên, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, các lĩnh vực công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự không để xảy ra oan, sai, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố bị Tòa án tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã phát hiện được nhiều vi phạm, ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị được các cơ quan chức năng tiếp thu và khắc phục, góp phần đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan trong hoạt động tư pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong năm 2023 là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu và trọng tâm bám sát chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các tổ chức đoàn thể đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của đoàn thể cấp trên, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Bên cạnh đó, Hội nghị được nghe Chấp hành Đảng bộ phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước và thế giới và Đảng ủy thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Ban cán sự đảng phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Phan Thanh Nhanh – Bí thư Chi bộ 1 phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Trần Phương Đông – Bí thư Chi bộ 3 phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phát biểu ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các giải pháp cần khắc phục giúp Đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Để phát huy kết quả đạt được, làm tốt công tác xây dựng đảng trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của đảng viên và quần chúng trong đơn vị; yêu cầu các Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ và phải có sự đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề, phát huy tối đa dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Hiệp Hùng