Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện theo Kế hoạch số 160-KH/HU ngày 06 tháng 11 năm 2023 của huyện ủy Cầu Kè về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Chiều ngày 29/11/2023 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Qua đó, tín nhiệm những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đề nghị khen thưởng.

Quang cảnh hội nghị

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Trạng – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra;  đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy – Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy. Cùng sự có mặt của 11 đảng viên với sự chủ trì của đồng chí Võ Hoàng Dũng – Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè.

Phát biểu chỉ đạo của tổ công tác Huyện ủy

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nhằm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân để xác định đúng nguyên nhân ưu điểm và khuyết điểm. Từ đó để phát huy ưu điểm, có kế hoạch, giải pháp khắc phục hạn chế được chỉ ra của năm trước. Kết quả kiểm điểm: Tập thể chi bộ Viện kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ và 11/11 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm trở lên (Trong đó có 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) năm 2023.

Tác giả bài viết: Thạch Tha

                                                                   Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè