Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Chiều ngày 24/01/2024, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Trà Vinh đã tổ chức triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh” để toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cùng quần chúng tại đơn vị nắm và thực hiện.

Tham dự buổi triển khai có: Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hận – Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh cùng các đảng viên đang sinh hoạt tại 04 chi bộ trực thuộc của Đảng bộ VKSND tỉnh Trà Vinh và quần chúng đang công tác tại đơn vị.

Toàn cảnh buổi triển khai

Trên tinh thần thực hiện Công văn số 127-CV/BTGĐUK ngày 15/01/2024 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh“về việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024”, Đảng ủy VKSND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 39-KH/ĐUVKS ngày 18/01/2024 để triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 phù hợp với đặc thù công tác của Ngành và đặc điểm tình hình tại Đảng bộ với mục đích đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi chi bộ trực thuộc, các đoàn thể trong cơ quan và toàn thể đảng viên, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đồng chí Bùi Thanh Hận – Phó Bí thư Đảng ủy triển khai chuyên đề cho các đảng viên

Dự Hội nghị chuyên đề, các đảng viên và quần chúng được nghe triển khai toàn diện các nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên quan đến việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn. Đảng ủy nhấn mạnh mỗi đảng viên, công chức, đoàn viên trong đơn vị phải nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Các chi bộ và cá nhân từng đảng viên, nhất là người đứng đầu cần quan tâm sâu sắc và nâng cao nhận thức trong việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, trong đó việc làm hiệu quả và thiết thực trước hết là phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ. Đảng ủy yêu cầu các đảng viên tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia và có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, từ đó lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ Kiểm sát, nâng cao vị thế và uy tín của Ngành.

Cùng với việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác, Đảng ủy VKSND tỉnh cũng đã quán triệt toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện nghiêm một số văn bản quan trọng của Đảng trong năm 2024 như: Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 154-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hành năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 3286-QĐ/TU ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt”;…

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương sự có mặt đầy đủ và tinh thần tiếp thu, học tập nghiêm túc của các đảng viên và quần chúng tại đơn vị. Qua đó, đã cơ bản nắm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và những nội dung của chuyên đề học tập và làm theo Bác trong năm 2024. Kết thúc buổi triển khai, đồng chí chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên tiếp tục nghiên cứu, khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024 gắn với cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện của tập thể, cá nhân phù hợp nhiệm vụ, vị trí công tác để kịp thời đi vào thực hiện, đảm bảo đạt hiệu quả, chất lượng cao trong năm 2024./.

Tin: Diệp Minh Quân; Ảnh: Hiệp Hùng

Nguồn tin: Phòng 15 VKSND tỉnh Trà Vinh