Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Vừa qua, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng chủ trì Hội nghị.

Các đảng viên tham dự Hội nghị

Hội nghị được triển khai trên cơ sở thực hiện Công văn số 689-CV/ĐUK ngày 08/11/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở tổng kết công tác cuối năm 2023. Đồng thời nhằm đánh giá những kết quả đạt được, nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong năm 2023 để xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng gắng với quyền lợi, nghĩa vụ của người đảng viên, Hội nghị đã ghi nhận sự có mặt đông đủ của các đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

 Tại Hội nghị, Đảng ủy đã thông qua Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng năm 2024. Với tổng số 51 đảng viên sinh hoạt tại 04 chi bộ trực thuộc, trong năm 2023, Đảng bộ VKSND tỉnh đã có nhiều nỗ lực để đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Đảng ủy cơ sở luôn phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số thật sự là công tác đột phá của năm 2023 tại đơn vị với nhiều hình thức thực hiện phong phú như: Triển khai áp dụng sơ đồ tư duy, số hóa hồ sơ vụ án, vụ việc; báo cáo án bằng hình ảnh trình chiếu trên thiết bị điện tử; từng bước thực hiện mô hình phòng họp không giấy; tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến giữa VKSND hai cấp; sử dụng rộng rãi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cũng như hộp thư điện tử của Ngành; tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức và thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng tin bài, đa dạng hóa nội dung Trang thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác;…

Bên cạnh đó, Đảng ủy VKSND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm gắn với bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quán triệt, học tập kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước với 100% đảng viên tham dự cuộc triển khai.

Thông qua Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong năm 2023, Đảng ủy ghi nhận các Chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021  của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cũng như các quy định khác của Đảng có liên quan như: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên;… Nhìn chung, việc kiểm tra, giám sát được Đảng ủy tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, chưa để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm. Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tại Đảng bộ ngày càng được tăng cường, đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Trần Phương Đông – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua các Báo cáo của Đảng ủy

Đồng chí Trần Thanh Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phổ biến một số chủ trương, chính sách và thông tin thời sự

Cũng trong chương trình Hội nghị, Đảng ủy VKSND tỉnh đã phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, một số thông tin thời sự nổi bật trong nước và thế giới để các đảng viên nắm bắt kịp thời, định hướng tư tưởng, có quan điểm đúng đắn và thực hiện đúng quy định.

Đảng viên tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến

Điều hành phần thảo luận, giải đáp ý kiến phê bình, chất vấn của đảng viên và chi bộ theo chương trình Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh đề nghị các đảng viên tích cực tham gia phát biểu ý kiến để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, đã nhận được những ý kiến đầy tâm huyết và giá trị.

Với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và trách nhiệm, Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng năm 2024 đã được Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là bước khởi đầu cho một năm mới với những nhiệm vụ mới, mục tiêu mới của tập thể Đảng bộ VKSND tỉnh Trà Vinh./.

Tác giả bài viết: Diệp Minh Quân

Nguồn tin: Phòng 15