Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đến toàn thể đảng viên. Buổi sinh hoạt do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Bí thư Chi bộ chủ trì.

Quang cảnh Buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề đã giới thiệu, khái khát các nội dung của Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Cuối buổi sinh hoạt, đồng chí Võ Hoàng Dũng nhấn mạnh, tầm quan trọng của các Quy định và yêu cầu đảng viên, công chức trong đơn vị nghiên cứu kỹ, nắm vững, nhận thức đúng đắn nội dung của các Quy định trên để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và phù hợp với chức năng của Ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Thái Thị Thể

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè