Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 03/4/2024 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản cụ thể hóa thực hiện của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ngày 07/5/2024, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm tra tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành.

Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Kiên Văn Dung – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn cùng với đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; đồng chí Nguyễn Văn Mến – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng các thành viên khác thuộc Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Trà Vinh.

Tiếp Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Quốc Tổng – Bí thư Chi bộ – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo và đảng viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đi vào kiểm tra, Đoàn tiến hành thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm tra, sau đó đồng chí Lê Quốc Tổng – Bí thư Chi bộ trình bày tóm tắt Báo cáo Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Quy định số 114, 131, 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản cụ thể hóa thực hiện của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị từ tháng 10/2021 đến ngày 31/3/2024.

Đ/c Kiên Văn Dung – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Kiên Văn Dung thống nhất với những nội dung dự thảo báo cáo đã nêu. Báo cáo của Chi bộ đã thể hiện trách nhiệm, tính trung thực, toàn diện của các nội dung, phù hợp với thực tiễn, khách quan. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những những giải trình chính đáng và phù hợp với thực tế của Chi bộ Viện kiểm sát.

Đồng chí Kiên Văn Dung cũng ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát trong công tác phòng chống tham nhũng rất nghiêm túc trong thời gian qua. Chi bộ có quan tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai tương đối đầy đủ các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của đơn vị như công khai dự toán kinh phí; tình hình thực hiện dự toán, quyết toán; công khai việc kê khai tài sản, thu nhập … Có xây dựng quy chế về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong sử dụng kinh phí, tài sản công. Thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân đồng thời có đi vào kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với đảng viên, kết quả không có đảng viên, công chức nào trong đơn vị có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; không có đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân đối với công chức tại đơn vị. Trong thời gian qua, không phát sinh tin báo, tố giác tội phạm và không có khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về các hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh phát biểu

Sau khi kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Chi bộ Viện kiểm sát trong thời gian từ tháng 10/2021 đến ngày 31/3/2024, Đoàn đi đến kết luận.

Về ưu điểm, đơn vị có triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/TU; Quy định số 114, 131, 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản cụ thể hóa thực hiện của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Huyện ủy; tại đơn vị không xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ công chức, Kiểm sát viên; thực hiện tốt chức năng của Ngành trong kiểm sát các hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ chưa đảm bảo theo quy trình quy định, Chi bộ cần quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Đ/c Lê Quốc Tổng phát biểu tiếp thu ý kiến

Đồng chí Lê Quốc Tổng, thay mặt Chi bộ Viện kiểm sát chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới Chi bộ sẽ khắc phục những tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời tăng cường hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, để công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài tại đơn vị.

Tác giả bài viết: Huỳnh Như

Nguồn tin: VKSND huyện Châu Thành.