Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu nhân đạo, ngày 30/7/2014 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo tại Nhà văn hóa thể thao huyện Tiểu Cần.
Hưởng ứng cuộc vận động Hiến máu nhân đạo do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện UBND huyện Tiểu Cần phát động. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã phát động sâu rộng trong công chức và người lao động hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu nhân đạo. Đó là: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”; đó là hành trình để cuộc sống thêm ý nghĩa hơn vì máu từ trái tim ta sẽ truyền đến trái tim của mọi người mang theo tình yêu thương nhân loại,…Đồng chí Phạm Văn Tính là người được chọn trong số nhiều công chức xung phong hiến máu.

Đồng chí Phạm Văn Tính đang hiến máu
Với việc hiến máu nhân đạo, cho thấy công chức, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần không những nỗ lực vươn lên trong công tác mà còn thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động, cùng các ban ngành trong huyện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ huyện năm 2014.

Tác giả bài viết: Văn Tính (Chuyên viên VKSND huyện Tiểu Cần)