Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 14/01/2015 Công đoàn cơ sở và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã tổ chức tiến hành hội nghị cán bộ công chức.
Hội nghị khai mạc vào lúc 7h30‘ tại hội trường của đơn vị, thành phần tham dự gồm 16 đồng chí là công chức và người lao động, trong đó có các đồng chí trong Ban lãnh đạo cơ quan; Ban chấp hành công đoàn; Ban chi ủy chi bộ.


Đồng chí Hà Văn Phúc, Phó viện trưởng- chủ tịch công đoàn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá những mặt đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục, đó là sự phối hợp giữa chủ tịch công đoàn với lãnh đạo cơ quan rất tốt, thể hiện sự quan tâm đến đời sống của công chức và người lao động và thể hiện tính dân chủ rất cao, từ đó đã tạo điều kiện cho cán bộ công chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm, từ đó đã tạo được sự phấn khởi và sự tin cậy của cán bộ công chức an tâm công tác; Bên cạnh đó còn có những hạn chế là việc để xảy ra những khuyết điểm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua (đạt tỷ lệ 100%): Báo cáo tổng kết phong trào CNVLĐ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Phát động phong trào thi đua năm 2015; Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân; Quy chế khen thưởng; Quy chế phối hợp giữa BCH CĐCS và thủ trưởng đơn vị.


Đồng chí Dương Tấn Kiệp- Viện trưởng báo cáo tại hội nghị

Một trong các biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết hội nghị đề ra là công chức và người lao động phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, trong nghiệp vụ kiên quyết không để án oan, sai xảy ra. Đồng thời tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động phải đoàn kết thống nhất, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị mà Đảng, Nhà nước đã giao.
Hội nghị đã kết thúc trong buổi sáng cùng ngày, đã tạo được niềm tin tưởng và sự phấn khởi mới của công chức, người lao động vào sự quan tâm của Công đoàn và lãnh đạo đơn vị năm 2015, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Sĩ (VKS Duyên Hải)