Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 24/11/2014 Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp và Trung cấp.
Đến dự có các đồng chí Lãnh đạo viện, Trưởng phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cùng các đồng chí công chức trong đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, đồng chí Phan Hoàng Hải ghi nhận sự đóng góp và nổ lực phấn đấu của các đồng chí được bổ nhiệm và mong rằng các đồng chí cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò mới.

Đại diện các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Phan Văn Quân đã phát biểu tiếp thu ý kiến và cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo viện, đồng thời hứa sẽ cố gắng cùng với tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò mới.

Tác giả bài viết: Hương Thủy