Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 15/01/2015, VKS huyện Châu Thành kết hợp Ngân hàng chính sách huyện Châu Thành đã đến xã Long Hòa huyện Châu Thành để thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Xá.
Thay mặt đoàn, đồng chí Diệp Quang Đô -Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã ân cần thăm hỏi và động viên tinh thần, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Xá, sinh năm 1933 , người mẹ mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành cùng với Ngân hàng chính sách xã hội  nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.


Đ/C Diệp Quang Đô cùng đoàn trao quà cho Mẹ

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành là việc làm thiết thực, góp phần tô thắm thêm truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam là “uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. 

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Tâm (VKS huyện Châu Thành)