Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Buổi lễ diễn ra vào chiều ngày 23/01/2015 tại Hội trường VKSND tỉnh Trà Vinh với sự có mặt 22 đồng chí.
Các nội dung trong quy chế phối hợp đều được các đại biểu tham dự đóng góp như về: Tham gia xây dựng pháp luật; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân; Đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Giám sát và phản biện xã hội;… Ngoài ra các đại biểu còn thảo luận về Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp trong năm 2015.
Đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng VKSND tỉnh, đại diện VKSND tỉnh; đồng chí Hồ Công Khanh – Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thay mặt UBMTTQ tỉnh, đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao cho văn phòng hai cơ quan tu chỉnh Quy chế và Chương trình thực hiện quy chế được chặt chẽ hơn.


Quang cảnh buổi lễ 


Đ/c Lê Trai trình bày Quy chế phối hợp

Đ/c Hồ Công Khanh trình bày Chương trình phối hợp

Trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Viện trưởng và đồng chí Hồ Công Khanh – Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã đặt bút ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh và VKSND tỉnh Trà Vinh.


Đ/c Nguyễn Văn Lâu và Đ/c Hồ Công Khanh ký kết Quy chế phối hợp


Đ/c Phan Hoàng Hải phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu kết thúc buổi lễ, đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng, tin tưởng trên cơ sở Quy chế phối hợp, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh và VKSND tỉnh Trà Vinh  sẽ phối hợp thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tác giả bài viết: Phòng TPTK&CNTT