Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 28 tháng 01 năm 2015, tại Hội trường Viện tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2015.
Đến dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Chánh, ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, đồng chí Trần Việt Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và đại diện lãnh đạo các ngành Tòa án, Cơ quan điều tra, Cục Thi hành án dân sự, Thanh Tra  và Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh,….


Đồng chí Phan Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị gồm có các đồng chí là Phó Viện trưởng, trưởng, phó phòng, kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát  nhân dân cấp huyện.

Đồng chí Lê Trai, Phó Viện trưởng phát biểu tại hội nghị


Đồng chí Trần Thị Huyền Trân, 
Phó Viện trưởng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Lâu, Phó Viện trưởng phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe triển khai Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2015, báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát năm 2014, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015, kế hoạch thi đua năm 2015 của Viện KSND tỉnh và trao các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Trong phần thảo luận: các đại biểu cơ bản nhất trí về kết quả công tác Kiểm sát năm 2014 và Kế hoạch công tác năm 2015; đi sâu tranh luận về các vấn đề còn vướng mắc trong năm qua như: thực hiện Quy chế liên ngành 06, việc vướng mắc trong việc thi hành án xong nhưng bị cấp giám đốc hủy, nguyên đơn rút đơn khởi kiện gây thiệt thòi cho bị đơn đến nay chưa tháo gỡ được,…

Toàn cảnh hội nghị
Các đồng chí đóng góp ý kiến thảo luận tại hội nghị


 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Viện kiểm sát hai cấp cần phải tập trung tổ chức thực hiện đó là: thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố không để xảy ra oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; tiếp tục phối hợp Tòa án tổ chức các phiên tòa về hình sự, dân sự để rút kinh nghiệm, coi đây là giải pháp tự đào tạo qua thực tiễn nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tranh tụng cho đội ngũ kiểm sát viên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. Tiếp tục đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn quyền kiến nghị, kháng nghị theo luật định, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh phải thường xuyên đi cơ sở, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cấp huyện; lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện quản lý chặt chẽ đội ngũ công chức, thường xuyên kiểm tra công chức trong thực thi công vụ.

Đồng chí Viện trưởng trao cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
Về công tác tuyên truyền, đồng chí Viện trưởng chỉ đạo tập trung tuyên truyền Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị , tuyên truyền về 55 năm thành lập ngành, quan tâm tổ chức hội nghị trực tuyến. Bên cạnh đó Viện kiểm sát hai cấp cần phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng và các ngành hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.
Cũng tại hội nghị này, đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí là Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Kết quả phiếu tín nhiệm phản ánh khách quan, đúng thực chất năng lực lãnh đạo, điều hành của các đồng chí trong năm 2014, tất cả đều có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt trên 80%, riêng đồng chí Viện trưởng có số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt 100%.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung