Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 09/02/2015, tại trụ sở đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã tiến hành Hội Nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến tham dự Hội nghị về phía lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh có đồng chí Trần Thị Huyền Trân, phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, cùng lãnh đạo các phòng 1 và phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng tham dự, về phía lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện có đồng chí Thân Thị Ngọc Kiều, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Càng Long, tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo các ngành Công an, Tòa án nhân dân huyện Càng Long, Chi cục thi hành án dân dự huyện Càng Long, cùng toàn thể Công chức, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tham dự.


Đồng chí Châu Văn Kim trình bày báo cáo
Mở đầu Hội Nghị đồng chí Châu Văn Kim đọc báo cáo số 01/BC-VKS về tổng kết công tác kiểm sát năm 2014 những kết quả đã đạt được trong năm, tiếp theo đồng chí Trần Thanh Sơn trình bày dự thảo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015 và các chỉ tiêu cơ bản cho hoạt động kiểm sát năm 2015.

Trong phần thảo luận, tập thể Công chức, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã tập trung thảo luận sôi nổi trong đó đi sâu thảo luận các tiêu chí trong kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015, tập thể đã thống nhất cao dự thảo kế hoạch mà Hội Nghị đã đề ra bên cạnh đó cần bổ sung thêm một số giải pháp để làm cơ sở cho hoạt động kiểm sát năm 2015 đạt hiệu quả chất lượng, đạt yêu cầu do Viện kiểm sát cấp trên đã đề ra.


Đại biểu thảo luận

Tại Hội Nghị lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đóng góp chỉ đạo công tác nghiệp vụ trong năm 2015 cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, bên cạnh đó các đồng chí lãnh đạo các ngành liên tịch cũng tham gia thảo luận báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị mình, những thuận lợi khó khăn trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ cho tập thể cùng nghe và tìm giải pháp tháo gở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Huyền Trân đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, để đạt được thành tích nổi bật trong năm 2014 là sự chỉ đạo điều hành kịp thời của tập thể Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long cùng với sự nỗ lực chung của tất cả Công chức, kiểm sát viên cơ quan. Đóng góp về dự thảo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015 đồng chí nhấn mạnh Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long cần cụ thể hóa các chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm 2015 về hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử án hình sự, hoạt động kiểm sát án dân sự, thi hành án dân sự, tạm giữ, tạm giam…về số cuộc kiểm sát trực tiếp, số phiên tòa rút kinh nghiệm, chỉ tiêu kiến nghị, kháng nghị để làm cơ sở cho hoạt động kiểm sát đạt hiệu quả.


Đồng chí Trần Thị Huyền Trân phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu kết thúc hội nghị đồng chí Châu Văn Kim đã chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể các đồng chí về dự Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long sẽ sớm hoàn chỉnh kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015 để làm cơ sở cho hoạt động cho năm 2015. Thay mặt Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đồng chí cũng hứa cùng với tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, chúc tất cả các đồng chí về dự Hội nghị năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, năm mới đạt nhiều thắng lợi mới./.

Tác giả bài viết: Cao Minh Dương (VKSND huyện Càng Long)