Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/HU ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ban thường vụ huyện ủy Càng Long về việc Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân năm 2015, ngày 30 tháng 12 năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long tổ chức Hội nghị tự phê Cán bộ chủ chốt năm 2015.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Phước-Thường vụ Huyện ủy-Trưởng Công an huyện Càng Long, Nguyễn Thanh Bình-Phó chánh văn phòng Huyện ủy Càng Long, các đồng chí là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long và đại diện tổ chức đoàn thể Cơ quan cùng tham dự.


Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Châu Văn Kim-Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long giới thiệu Đại biểu và nêu lên mục đích ý nghĩa của Hội nghị và đọc bản “Báo cáo tự phê của tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long năm 2015”.  Nội dung báo cáo đã đánh giá những ưu khuyết điểm của các đồng chí lãnh đạo về việc lãnh, chỉ đạo đơn vị trong việc quán triệt cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Nghị quyết năm 2015 của Huyện Ủy, Nghị quyết 2015 của Chi bộ, kế hoạch công tác năm 2015 của đơn vị; Việc thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị; Kết quả khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị…Trên cơ sở đó nêu ra nguyên nhân của ưu, khuyết điểm và đưa ra phương hướng khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới.

Trong năm 2015 được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, sự chỉ đạo của Huyện ủy Càng Long, lãnh đạo đơn vị đã cùng với Chi ủy Chi bộ lãnh đạo, điều hành hoạt động của Cơ quan đạt nhiều kết quả, các chỉ tiêu nghiệm vụ của ngành điều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt trong sạch vững mạnh.
Tiếp theo từng đồng chí Viện trưởng, các Phó viện trưởng tiến hành tự kiểm điểm cá nhân về vai trò và trách nhiệm trong việc lãnh, chỉ đạo hoạt động của đơn vị.
Tập thể Hội nghị đã nghiêm túc đóng góp xây dựng cho từng  đồng chí lãnh đạo để tiếp tục phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế để trong năm 2016 tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Đồng chí Trần Thanh Sơn-Phó viện trưởng đọc tự kiểm
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Bùi Văn Phước-Ủy viên thường vụ Huyện ủy biểu dương những thành quả quan trọng mà trong năm 2015 với sự lãnh, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã đạt được. Nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và của Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long nói riêng trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp là hết sức nặng nề, trong tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp thì mỗi cán bộ Kiểm sát viên đơn vị phải luôn nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện bản lĩnh Chính trị để luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao trọng trách, trong đó ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi. Đồng chí tin tưởng dưới sự đoàn kết lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắt mọi nhiệm vụ năm 2016.

Đ/c Bùi Văn Phước phát biểu chỉ đạo
Thay mặt đơn vị đồng chí Châu Văn Kim chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy huyện Càng Long trong năm 2015 và mong muốn nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn của Huyện ủy trong năm 2016, đồng chí hứa tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để tiếp tục lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016.

Tác giả bài viết: Cao Minh Dương (VKS huyện Càng Long)