Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Đó là nhận xét của đồng chí Nguyễn Văn Tiến –Huyện ủy viên – Phó trưởng Ban tuyên giáo trong buổi kiểm tra ngày 16 tháng 3 năm 2016, tại Chi bộ VKS Cầu Kè.
Trước đó, đồng chí Võ Hoàng Dũng – Bí thư chi bộ Viện kiểm sát Cầu Kè đã báo cáo kết quả Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) năm 2015 với đoàn kiểm tra Huyện ủy Cầu Kè.
Đoàn kiểm tra có 06 thành viên do đồng chí  Nguyễn Văn Tiến –Huyện ủy viên – Phó trưởng Ban tuyên giáo, làm trưởng đoàn.

Đ/c Võ Hoàng Dũng – Bí thư chi bộ báo cáo với đoàn kiểm tra
Kết quả thực hiện Cuộc vận động của Chi bộ VKS Cầu Kè đã được Đòan kiểm tra ghi nhận, như: chủ động, kịp thời tổ chức, quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW đến toàn thể đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ, đồng thời xây dựng Kế hoạch cụ thể, rõ ràng nhằm thực hiện có hiệu quả; Hàng tháng đều có nêu gương điển hình; Định kỳ 6 tháng, năm đều có sơ tổng kết,…
Qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, chất lượng sinh hoạt Chi bộ đã từng bước nâng cao. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu tổ chức Đảng, chuyên môn; đoàn thể và việc thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng có những chuyển biến tích cực.
Trong 2014, 2015 Chi bộ Viện kiểm sát đã được Huyện ủy Cầu Kè công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đồng chí Bí thư chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các Đảng viên còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, ngoài việc đánh giá cao kết quả học tập và làm theo “ Tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” ở Chi bộ Viện kiểm sát, còn cho rằng đây là một điển hình tiên tiến cần nhân rộng làm cho phong trào thực hiện Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu hơn.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm (VKSND huyện Cầu Kè)