Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Ngày 12/7/2017, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2017 tại hội trường của đơn vị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên và Chi hội luật gia báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017 cũng như phương hướng và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Đ/c Trần Hương Thủy – Phó chủ tịch Công đoàn báo cáo
Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thanh- Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm.
Báo cáo nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ đề ra từ đầu năm đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt; chương trình kiểm tra, giám sát tiến hành đúng theo tiến độ và nội dung kế hoạch xây dựng từ đầu năm.

Đồng chí Võ Thị Ngọc Hân – Bí thư Chi đoàn báo cáo
Sau khi nghe dự thảo báo cáo, các đại biểu tại hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến cho Ban chấp hành Đảng bộ nhằm tiếp tục thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đảng ủy cần tăng cường chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Bên cạnh đó, Đảng ủy cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo

Thay mặt cho Ban chấp hành Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thanh- Phó Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu.

Hội nghị đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và chất lượng, đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày..

Tác giả bài viết: Trần Thanh Lan – Phòng 15