Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-VKSTC ngày 16/02/2017 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền năm 2017 của Viện KSND tối cao, Kế hoạch số 12/KH-VKS-TK ngày 20/02/2017 của Viện KSND tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 82/KH-VKS ngày 25/02/2017 của Viện KSND huyện Cầu Kè. Sáng ngày 15/8/2017, Tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cầu Kè, Viện KSND huyện Cầu Kè phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở.

Đ/c Võ Hoàng Dũng – Huyện ủy viên – Viện trưởng VKS báo cáo chuyên đề
Đồng chí Võ Hoàng Dũng – Huyện ủy viên – Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Kè đã báo cáo chuyên đề “ Những nội dung cơ bản của luật Dân sự và luật Hình sự sửa đổi bổ sung”. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã trình bày về Một số điểm mới của Bộ Luật hình sự, trách nhiệm hình sự của pháp nhân, giới thiệu một số nội dung mới về hình phạt, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người ở độ tuổi từ 14 đến dưới 16 trong Bộ Luật hình sự; một số điểm mới chủ đạo của Bộ luật dân sự 2015; những điểm mới của Luật trẻ em sửa đổi năm 2016.

Thông qua buổi tuyên truyền đã đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức, nhận thức, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn ở địa phương. Đồng chí báo cáo viên đã bám vào thực tế của địa bàn, đưa ra những dẫn chứng sát thực tình hình của địa phương để người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và áp dụng ngay vào điều kiện công việc cụ thể của cán bộ địa phương.


Quang cảnh những người tham dự buổi tuyên truyền pháp luật
Kết thúc buổi tuyên truyền cho thấy cán bộ đoàn đã thể hiện tinh thần tiếp thu tốt các nội dung báo cáo. Mặt khác cho thấy báo cáo viên đã chủ động bám sát vào kế hoạch và chuẩn bị nội dung tuyền truyền đảm bảo ngắn gọn và xúc tích, sinh động, dễ hiểu làm cho những người tham dự các buổi tuyên truyền phấn khởi khi kết thúc các buổi tuyên truyền.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm – VKS Cầu Kè