Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 28/8/2017, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Đoàn Văn Thắng.
Tham dự buổi lễ có đồng chí: Huỳnh Văn Thiệu- Bí thư chi bộ, đồng chí Võ Văn Tư-Phó bí thư cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.
Buổi lễ đã được tiến hành trong không khí trang nghiêm và đúng theo quy định của Đảng.


Lễ chào cờ và hát quốc ca
Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu đã công bố và  trao quyết định kết nạp đảng viên số 1537-QĐ/HU ngày 11/8/2017 của Ban  Thường vụ huyện ủy Tiểu Cần cho đồng chí Đoàn Văn Thắng. Ngay sau khi nhận quyết định,  đảng viên Đoàn Văn Thắng đã tuyên thệ trước cờ Đảng,  nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng,  thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên,  đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng,  xây dựng Chi bộ để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đồng chí Thiệu trao quyết định kết nạp đảng

Đảng viên đọc lời tuyên thệ

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu phát biểu tại buổi lễ
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu đã nêu rõ những nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên để đồng chí Thắng hiểu rõ và thực hiện, đồng thời phân công Đảng viên Nguyễn Thị Màu giúp đỡ để đồng chí Thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian 12 tháng dự bị và cũng nhắc nhở đồng chí phải tiếp tục rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Tác giả bài viết: Cao TrungTín – VKS TiểuCần