Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 29/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Văn Cảnh. Đến dự lễ có Bí thư, Phó bí thư và tất cả các đồng chí Đảng viên của Chi bộ.

Quang cảnh buổi lễ kết nạp Đảng
Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, đồng chí Dương Tấn Kiệp- Bí thư Chi bộ VKSND thị xã Duyên Hải đã công bố, trao Quyết định kết nạp và phổ biến quyền và nghĩa vụ cho đảng viên mới kết nạp biết, phân công đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới kết nạp trong thời gian dự bị là 12 tháng.

Đồng chí Bí thư Chi bộ trao quyết định cho đồng chí Đảng viên mới
Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới kết nạp đã đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ
Phát biểu trong buổi Lễ kết nạp Đảng, Đồng chí Dương Tấn Kiệp– Bí thư Chi bộ VKSND thị xã Duyên Hải đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Cảnh sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách với sự cố gắng không ngừng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng chi bộ VKSND thị xã Duyên Hải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Cảnh- VKSND thị xã Duyên Hải