Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Khoản 6 Điều 22 Điều lệ Đảng, ngày 19/12/2017 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị đảng viên 06 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên của đảng bộ.


Quang cảnh hội nghị đảng viên

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Ửng – Đảng ủy viên thông qua dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy thông qua dự thảo kiểm điểm tự phê bình năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ. Hội nghị có ba ý kiến đóng góp xung quanh công tác xây dựng Đảng: (1) Nhận diện biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; (2) Viết bài thu hoach sau học tập, tiếp thu Nghị quyết của Đảng; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thanh tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của đảng viên.


Đồng chí Phạm Thị Ửng – Đảng ủy viên thông qua dự thảo báo cáo

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Thanh thông tin đến đảng viên  bài viết của đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với tựa đề “Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương với giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên” đăng trên Tạp chí cộng sản số 902 (12-2017).


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh – Đảng ủy VKSND tỉnh Trà Vinh