Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 28/12/2017, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Tăng Phước Tới- Viện trưởng VKSND huyện, cùng toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.


Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2017; kết quả thi đua-khen thưởng; kết quả thực hiện các phong trào thi đua; kết quả phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn; kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền-Chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn

Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị đạt được nhiều kết quả trong công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như các phong trào hoạt động. Năm 2017, đơn vị đã hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, công tác nghiệp vụ đề ra, tích cực tham gia các phong trào do Ngành và địa phương phát động. Đơn vị có 02 đồng chí được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Công đoàn được công nhận là “Công đoàn cơ sở xuất sắc”.
Tại hội nghị, sau khi đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền- Chủ tịch công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua yêu nước, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng và đăng ký hạ quyết tâm thực hiện đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.


Đồng chí Tăng Phước Tới phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tăng Phước Tới – Viện trưởng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm, tập thể Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải sẽ phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành và của địa phương trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã kết thúc thành công tốt đẹp trong một ngày làm việc./.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi – VKS huyện Duyên Hải