Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 05/01/2018, tại hội trường Viện Kiểm Sát, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện KSND huyện Càng Long đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Sơn- Viện trưởng, Nguyễn Văn Thương- Phó Viện trưởng- Chủ tịch công đoàn VKSND huyện, cùng toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2017; kết quả thi đua-khen thưởng; kết quả thực hiện các phong trào thi đua; kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn; kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Quang cảnh toàn hội nghị
Tại hội nghị đồng chí Trần Thanh Sơn đã thông qua báo cáo tổng kết công tác kiểm sát. Năm 2017, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Viện kiểm sát đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, không có trường hợp nào đình chỉ do không cấu thành tội phạm hoặc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; không có cán bộ kiểm sát viên bị xử lý kỷ luật; nội bộ đoàn kết thực hiện tốt quy chế dân chủ và toàn đơn vị tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Với những kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ và phục vụ nhiệm chính trị của địa phương, tập thể đơn vị, chi bộ và các tổ chức đoàn thể đã được công nhận: Chi đoàn xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt được cờ thi đua dẫn đầu khối. Đơn vị có 02 đồng chí được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Công đoàn được công nhận là “Công đoàn cơ sở xuất sắc”.

Đồng chí Trần Thanh Sơn thông qua báo cáo
Tại hội nghị, sau khi đồng chí Nguyễn Văn Thương- Chủ tịch công đoàn cơ sở thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tham gia tích cực công tác quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống của đoàn viên, góp phần xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng và đăng ký hạ quyết tâm thực hiện đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Để phát huy những thành tích đã đạt được, cũng như khắc  phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2017 nhằm đưa đơn vị đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm 2018, cán bộ công chức của đơn vị đã tích cực thảo luận, đề ra các giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thương thông qua báo cáo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của VKSND đã phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của địa phương; cũng như sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể đơn vị đã góp phần thúc đẩy các phong trào chung của huyện; đồng chí  đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hội nghị thống nhất cao với các phong trào do Lãnh đạo Viện và Công đoàn cơ sở phát động, đồng thời Hội nghị cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.

Tác giả bài viết: Văn Tính – VKSND huyện Càng Long