Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Trong các ngày 17 và 19/01/2018 Viện KSND huyện Cầu Kè và Cầu Ngang tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018
*Ngày 17/01/2018, Viện KSND huyện Cầu Kè tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh, đồng chí Thạch Thị Sự – Phó Chủ tịch HĐND huyện Cầu Kè, các đồng chí lãnh đạo các ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án, Thanh tra huyện cùng tập thể cán bộ, công chức VKSND huyện Cầu Kè.

Trong năm 2017, Viện KSND huyện Cầu Kè đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục có chuyển biến tốt, việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan sai; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm sát thi hành án, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định.

Đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng VKSND huyện Cầu Kè
Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, kiến nghị các giải pháp và thống nhất kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, đó là: tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong thực thi công vụ…Đồng thời Viện KSND huyện Cầu Kè chọn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là khâu công tác đột phá năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Lâu – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lâu biểu dương những kết quả công tác mà Viện KSND huyện đã đạt được trong năm qua.Đồng chí đề nghị trong năm 2018, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua; đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm đều được phát hiện bị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng…
*Ngày 19/01/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang triển khai kế hoạch công tác kiểm sát và phát động phong trào thi đua năm 2018.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Trai – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh; các đồng chí lãnh đạo Phòng 1, 9, 11; đại diện các ban ngành tư pháp huyện cùng toàn thể công chức của đơn vị.
Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thành Kiến – Viện trưởng đã triển khai Chỉ thị số 01 ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017, trong đó đã đánh giá chính xác, khách quan những ưu điểm và hạn chế thiếu sót còn tồn tại của đơn vị để làm cơ sở nhằm đề ra biện pháp khắc phục tốt hơn trong năm 2018.
Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 và phát động phong trào thi đua lập thành tích, tạo động lực để toàn thể công chức đơn vị đoàn kết thống nhất cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2018
Kết luận hội nghị đồng chí Lê Trai – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đánh giá năm 2017 đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao, tập thể đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, đồng chí yêu cầu trong năm 2018 đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế thiếu sót để hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa.

Tác giả bài viết: Đinh Thị Mộng Cầm-VKS Cầu Kè, Từ Đức Thắng –VKS Cầu Ngang