Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo Kế hoạch số: 80-KH/HU ngày 5/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác”.

Trong 03 ngày 29, 30 và 31/01/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú đã diễn ra cuộc thi, thu hút được 60 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Trà Cú tham gia.


Đ/c Trầm Thanh Phương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc

Tham gia cuộc thi“Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác” Chi bộ Viện kiểm sát do đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Trà Cú tham gia cuộc thi.
Chi bộ Viện kiểm sát lựa chọn mô hình để thực hiện “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh” để thuyết trình. Trong phần thi của mình, đồng chí Huỳnh Văn Đặng đã trả lời câu hỏi đúng, đủ nội dụng, trình bày lưu loát và đảm bảo đúng thời gian quy định. Tại phần thuyết trình, nội dung trình bày có trọng tâm gắn liền với thực tế tại Chi bộ, ngắn gọn, đạt yêu cầu của Ban Tổ chức đề ra, đặc biệt là nêu lên được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là mô hình có thể nhân rộng để học tập.


Đ/c Huỳnh Văn Đặng nhận giải thưởng

Qua hội thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 15 quyết định giải thường cho các Chi, Đảng bộ có thành tích xuất sắc, đồng chí Huỳnh Văn Đặng nhận được giấy khen và đạt giải “khuyến khích”.

Tác giả bài viết: Kim Sum – VKSND huyện Trà Cú