Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Căn cứ Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 12/02/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan về học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 28/02/2018 Đảng ủy VKSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt đến tất cả đảng viên và quần chúng của cơ quan.


Quang cảnh hội nghị triển khai

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày toàn bộ nội dung của chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvề xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh- phó Bí thư Đảng ủy

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy triển khai việc xây dựng Bản Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2018 để tất cả đảng viên và quần chúng cơ quan làm căn cứ xây dựng bản can kết cho cá nhân từng đồng chí./.

Tác giả bài viết: Thanh Lan – Phòng 15