Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Ngày 23/02/2018, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải Chi bộ Viện kiểm sát tiến hành cuộc họp triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên” đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
Đồng chí Dương Tấn Kiệp – Bí thư Chi bộ tiến hành triển khai toàn văn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên” của Ban Tuyên Giáo Trung ương và kế hoạch số 75 ngày 09/02/2018 của Đảng bộ Thị xã Duyên Hải về thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Bên canh đó Chi bộ tiến hành triển khai kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh, Thị ủy Duyên Hải theo yêu cầu của Ban Tuyên Giáo thị xã Duyên Hải.
Với mục đích nâng cao nhận thức, hành động, xây dựng và đưa việc thực hiện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu theo phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, đi vào nề nếp thường xuyên và có hiệu quả; để tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị.


Đồng chí Dương Tấn Kiệp – Bí thư Chi bộ

Quang cảnh cuộc họp triển khai chuyên đề

Tại cuộc họp đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương của Bác về “phong cách làm việc” và “tác phong công tác” văn minh, chuyên nghiệp, sáng tạo, nêu gương. Tiếp tục đưa nội dung chuyên đề năm 2018 vào sinh hoạt định kỳ Chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện theo lời dạy của Bác cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”. Đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch để học tập và làm theo một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả, chất lượng.
Kết thúc cuộc họp tất cả đảng viên trong chi bộ cam kết nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Vận dụng vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chi bộ giao cho,góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tác giả bài viết: Trương Thanh Hà – VKSND thị xã Duyên Hải