Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 25/5/2018, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với hai quần chúng Cao Trung Tín và Thạch Iran.
Tham dự buổi lễ có đồng chí: Huỳnh Văn Thiệu – Bí thư chi bộ, đồng chí Võ Văn Tư-Phó bí thư cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.
Buổi lễ đã được tiến hành trong không khí trang nghiêm và đúng theo quy định của Đảng.


Lễ chào cờ và hát quốc ca.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu đã công bố và trao các quyết định kết nạp đảng viên số 2002-QĐ/HU, 2003-QĐ/HU ngày 7/5/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy Tiểu Cần cho đồng chí Cao Trung Tín và Thạch Iran. Ngay sau khi nhận quyết định, các đảng viên mới đã đã tuyên thệ trước cờ Đảng, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.Đồng chí Thiệu trao quyết định kết nạp đảng.


Đảng viên mới kết nạp tuyên thệ

Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu phát biểu.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu bày tỏ sự vui mừng khi Chi bộ kết nạp thêm được 02 đảng viên mới, đồng chí đã nêu rõ những nhiệm vụ, quyền hạn của một người đảng viên để các đảng viên mới nắm và thực hiện, đồng thời phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian 12 tháng dự bị và cũng nhắc nhở các đồng chí phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKS Tiểu Cần