Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 15/3/2018, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng 15 Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã đến tham dự cuộc họp của đơn vị để lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Diệp Tấn Sỹ, ngoài ra đơn vị còn mời đồng chí Trần Long Hòa – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Cầu Ngang, cùng toàn thể kiểm sát viên, công chức của đơn vị.

Hình ảnh: Đồng chí Hồ Thành Kiến giới thiệu Đại biểu

Theo Quyết định số 135 ngày 27/5/2013 của Viện KSND Tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Diệp Tấn Sỹ, sinh năm 1967 giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Ngang nhiệm kỳ 2013 – 2018. Qua 05 năm công tác đến nay đã hết nhiệm kỳ nên cần hoàn thành hồ sơ để đề nghị tái bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng cho đồng chí.
Tại cuộc họp, đồng chí Sỹ đã nghiêm túc kiểm điểm quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Viện trưởng, đánh giá cụ thể những ưu điểm cũng như những hạn chế, tồn tại trước tập thể. Đồng chí đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của tập thể, trong đó đồng chí Hồ Thành Kiến – Viện trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu đồng chí Sỹ tiếp tục phát huy để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Hình ảnh: Đồng chí Diệp Tấn Sỹ thông qua bản tự kiểm
Sau đó, tập thể tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, kết quả đồng chí Sỹ được 12/12 phiếu tín nhiệm đạt 100% thống nhất đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Cầu Ngang cho đồng chí. Quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu được thực hiện dân chủ, có sự giám sát của đồng chí Nguyễn Văn Thanh và đồng chí Trần Long Hòa.
Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thanh yêu cầu đơn vị hoàn thành hồ sơ gửi về Viện KSND tỉnh Trà Vinh theo đúng quy định.

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng – Viện KSND huyện Cầu Ngang