Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 11/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra Công an huyện Cầu Ngang thời điểm từ ngày 01/12/2017 đến ngày 10/5/2018.
Trước đó, vào ngày 03/5/2018 đơn vị đã ban hành quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát gửi cho Cơ quan điều tra yêu cầu báo cáo cụ thể tình hình thực hiện công tác này. Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Thanh Tường – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng một số kiểm sát viên, kiểm tra viên của đơn vị.
Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí Lê Minh Phụng – Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, và một số điều tra viên công an huyện Cầu Ngang.


Hình ảnh: Đoàn nghe báo cáo của Cơ quan điều tra

Tại Cơ quan điều tra, Đoàn kiểm sát đã nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, đồng thời kiểm sát các sổ tiếp nhận, phân loại và hồ sơ có liên quan, qua đó phát hiện một số biên bản xác minh, biên bản ghi lời khai trong các hồ sơ tin báo không phải do Điều tra viên được phân công lập mà do cán bộ khác không được phân công thực hiện, đây là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đoàn đã đóng góp để Cơ quan điều tra khắc phục. Ngoài ra Đoàn cũng đã trao đổi với lãnh đạo Cơ quan điều tra về tình hình phối hợp thực hiện công tác này trong thời gian qua để lãnh đạo hai bên nắm thêm thông tin.


Hình ảnh: Đồng chí Võ Thanh Tường phát biểu kết luận

Kết thúc buổi làm việc thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Võ Thanh Tường đánh giá cao những kết quả đạt được của Cơ quan điều tra trong công tác này, tuy nhiên cần nhanh chóng chấn chỉnh vi phạm nghiêm trọng trên đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của BLTTHS năm 2015 để việc giải quyết các vụ việc đảm bảo khách quan.
Đồng chí Lê Minh Phụng – Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn và sẽ chỉ đạo các Điều tra viên khắc phục vi phạm trên.

Tác giả bài viết: Từ Đức Thắng – Viện KSND huyện Cầu Ngang