Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 19/6/2018 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị có sự tham dự của tất cả các Đảng viên trong Chi bộ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư chi bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư đã thông qua Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ đến giữa nhiệm kỳ đạt được một số kết thể hiện 100% đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, chế quy của đơn vị, của Ngành, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đề ra, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chi bộ thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, đoàn kết thống nhất, quan tâm lãnh đạo công tác đoàn thể, do đó hàng năm Công đoàn cơ sở danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc” đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.


Quang cảnh khai mạc Hội nghị

Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, sự ủng hộ tích cực của các ngành hữu quan trong công tác phối hợp; đội ngũ cán bộ đảng viên được đào tạo cơ bản, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Bên cạnh những mặt đạt được trong lãnh đạo công tác chuyên môn còn để án dân sự, hình sự bị hủy, bị sửa, qua hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp về giải pháp để tiếp tục thực hiện.


Ý kiến đóng góp của đ/c Thiện

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên tham dự Hội nghị, đồng chí Bí thư thay mặt cấp ủy Chi bộ tiếp thu và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới.


Thay mặt cấp ủy Chi bộ đ/c Bình tiếp thu các ý kiến đóng góp

Kết thúc cuộc hội nghị tất cả đảng viên trong chi bộ đánh giá cao kết quả đạt được trong giữa nhiệm kỳ và mỗi đảng viên thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tác giả bài viết: Văn Đẳng – VKS TP. Trà Vinh