Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo Kế hoạch số: 113-KH/HU ngày 21/5/2018 của Huyện ủy Trà Cú về việc “Tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ:2015-2020”. Vào ngày 21/6/2018 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú đã tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ: 2015-2020.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND chủ trì hội nghị, cùng sự có mặt của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ qua, trong đó nổi bật một số nội dung như: Chi bộ đã triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số: 05- CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện nhiệm vụ của Ngành là đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”.
Chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan, đoàn thể và công tác xây dựng đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của người đầu và vai trò của cán bộ, kiểm sát viên, tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể được cấp trên công nhận: “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, “Tặng Cờ thi đua Ngành”, “đơn vị  an toàn về an ninh trật tự”, “Đơn vị văn hóa”, “Công đoàn vững mạnh, xuất sắc “, “Chi đoàn vững mạnh”.


Đ/c Trầm Văn Mừng – Phó Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo

Trong phần thảo luận, các đại biểu tích cực phát biểu ý kiến đóng góp báo cáo, hầu hết các đại biểu thống nhất và đánh giá cao kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, đồng thời bổ sung ý kiến tập trung vào các giải pháp thực hiện để từ nay đến hết nhiệm kỳ để Chi bộ hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu đã đề ra.


Đ/c Tố Quyên phát biểu ý kiến


Đ/c Sum phát biểu ý kiến

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ phát biểu ý kiến kết luận, trọng tâm một số nội dung như: Đề nghị toàn thể đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời gắn với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của Ngành đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đ/c Huỳnh Văn Đặng phát biểu ý kiến kết luận

Tác giả bài viết: Kim Sum – KSV VKSND huyện Trà Cú