Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số:1412-QĐ/HU và số 1421-QĐ/HU ngày 31/8/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy Duyên Hải, vào ngày 21/9/2018 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với 02 quần chúng Nguyễn Huỳnh Như và Tăng Văn Lợi.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Tăng Phước Tới- Huyện ủy viên,Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Văn Phúc- Phó bí thư Chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.


Đ/c Tăng Phước Tới công bố quyết định kết nạp Đảng viên

Lễ kết nạp Đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Sau khi quần chúng Nguyễn Huỳnh Như và quần chúng Tăng Văn Lợi đọc đơn xin vào Đảng và Đảng viên được phân công đọc bản giới thiệu người vào Đảng. Đồng chí Tăng Phước Tới đã công bố Quyết định kết nạp Đảng viên, đồng chí đã nêu rõ những nhiệm vụ, quyền của một người đảng viên để các đảng viên mới nắm và thực hiện, đồng thời phân công Đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt 02 đồng chí Đảng viên mới được kết nạp trong thời gian dự bị 12 tháng.


Đ/c Tăng Phước Tới trao quyết định kết nạp Đảng viên

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, 02 đồng chí Đảng viên mới kết nạp đã đứng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.


Đảng viên đọc lời tuyên thệ

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Tăng Phước Tới chúc mừng đồng chí Nguyễn Huỳnh Như và đồng chí Tăng Văn Lợi sau thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của ĐảngCộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn 02 đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, góp phần tăng thêm sức chiến đấu của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao cho ngành Kiểm sát.

Tác giả bài viết: Huỳnh Minh Phụng – VKSND huyện Duyên Hải