Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và Chi ủy các Chi bộ trực thuộc luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi.
Được sự quan tâm sâu sát, giúp đỡ tận tình của cấp ủy Đảng, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên VKSND tỉnh Trà Vinh. Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, quần chúng Thái Hiệp Hùng đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; có lối sống lành mạnh, tích cực, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 25/10/2018 Chi bộ 3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Thái Hiệp Hùng.
Buổi lễ kết nạp Đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự của Điều Lệ Đảng quy định. Tham dự buổi lễ có: đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó bí thư Đảng ủy, đồng chí Võ Thị Ngọc Hân – Bí thư Chi đoàn,cùng tất cả các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ 3.


Toàn cảnh buổi lễ

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trần Thị Vẹn – Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định số 2093-QĐ/ĐUK ngày 10/10/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh về việc kết nạp quần chúng Thái Hiệp Hùng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên Thái Hiệp Hùng đọc lời tuyên thệ.


Đồng chí Trần Thị Vẹn- Bí thư chi bộ 3 Công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Thái hiệp Hùng

Đồng chí Trần Thị Vẹn – Bí thư Chi bộ 3 phát biểu phân công nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của đảng viên mới: Trong thời gian tới đảng viên mới cần thực hiện đúng các nhiệm vụ của người đảng viên; trau dồi phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; liên hệ chặt chẽ với cấp ủy địa phương nơi cư trú; phấn đấu liên tục, học hỏi kinh nghiệm của các đảng viên đi trước và phải luôn nêu cao tính Đảng và phân công các các đồng chí Đảng viên tiếp tục hướng dẫn cho đồng chí Đảng viên mới kết nạp.


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh- Phó Bí thư Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chúc mừng và biểu dương Chi bộ về những thành tích đạt được trong công tác phát triển đảng viên mới. Đồng thời đồng chí đề nghị Chi bộ phải tiếp tục giáo dục, giúp đỡ đảng viên mới. Với đồng chí Thái Hiệp Hùng khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng phải luôn luôn học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, chính trị và công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phải gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế của ngành xứng đáng là người đảng viên gương mẫu để quần chúng noi theo.

Tác giả bài viết: Cẩm Tú – Phòng 10