Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Nghị quyết năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan, vào ngày 03/01/2019 Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị Đảng viên 06 tháng cuối năm 2018, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên của đảng bộ.

Đồng chí Lê Trai – Bí thư đảng ủy thông qua báo cáo

Tại Hội nghị đồng chí Lê Trai -Bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2018 và chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2019; Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ năm 2018. Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã tập trung lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện để hoàn thành công tác chuyên môn nghiệp vụ đề ra, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kịp thời tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và quần chúng. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình.


Toàn cảnh hội nghị

Tập thể đảng viên tham dự Hội nghị đều thống nhất với báo cáo công tác xây dựng Đảng và Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ năm 2018. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị: Trong năm 2019 Đảng ủy cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những nhân tố tích cực để kịp thời biểu dương, khen thưởng; Đồng thời có biện pháp chẩn chỉnh, uốn nắn đối với những biểu hiện tiêu cực, đảng viên dự Hội nghị chấp vấn những hạn chế, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Trai tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của đảng viên.

Tác giả bài viết: Cẩm Tú – Phòng 10