Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số: 552/QĐ-VKS-HS ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ – Công an huyện Cầu Kè.
Sau khi đồng chí Võ Hoàng Dũng thông qua Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đồng chí  Võ Hoàng Tuấn – Trưởng Nhà tạm giữ đã báo cáo đày đủ tình hình công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè trong thời điểm từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 đến ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Đồng chí Võ Hoàng Dũng thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát
Sau khi trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân phục vụ tại Nhà tạm giữ. Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Cầu Kè đã lập đầy đủ hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; các loại sổ sách được ghi chép đầy đủ; việc thực hiện chế độ đối với người được bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được bảo đảm. Không để xảy ra các trường hợp giam giữ người quá hạn, không có căn cứ pháp luật.
Tuy nhiên, trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát cũng đã phát hiện việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam còn hạn chế tồn tại như: Chưa thông báo bằng văn bản cho cơ quan thụ lý biết trước khi hết thời hạn tạm giam theo khoản 1 Điều 13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.
Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam. Gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân về việc giam giữ và việc thực hiện các chế độ. Qua làm việc với những người bị giam giữ và phạm nhân không có yêu cầu hay khiếu nại.

Đồng chí Kim Hua trực tiếp kiểm tra buồng tạm giam
Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đề nghị lãnh đạo Nhà tạm giữ – Công an huyện Cầu Kè khắc phục thiếu sót và tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù  trong thời thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguồn tin: Viện KSND huyện Cầu Kè