Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện theo Kế hoạch số: 305/KH-VKS ngày 07/11/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh về “Kiểm tra việc thực Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2019”, sáng ngày 22/11/2019 Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát năm 2019 tại VKSND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí là Trưởng, phó phòng thuộc VKSND tỉnh Trà Vinh. Về phía VKSND huyện Trà Cú gồm có: Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng cùng tập thể công chức trong đơn vị.
Đi vào nội dung, đồng chí Nguyễn Thanh Bình  nêu lên mục đích, yêu cầu và nội dung của cuộc kiểm tra là kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nghiệp vụ theo Kế hoạch Công tác kiểm sát năm 2019 của VKSND tỉnh Trà Vinh gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; nhằm phục vụ công tác tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cuối năm 2019 cũng như đề ra kế hoạch công tác tác kiểm sát trong năm 2020.

Đ/c Huỳnh Văn Thiệu báo cáo đoàn kiểm tra
Tiếp sau đó, đồng chí Huỳnh Văn Thiệu thay mặt đơn vị thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019: Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và Chỉ thị số: 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác kiểm sát năm 2019, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của VKSND tỉnh Trà Vinh, tổ chức thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác chỉ đạo điều hành, hàng tuần có tổ chức họp giao ban. Chú trọng việc nắm tình hình vi phạm, tội phạm để có biện pháp phòng, chống, đấu tranh, ngăn ngừa kịp thời. Nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm theo thông báo rút kinh nghiệm của Ngành cấp trên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, có 100% cán bộ, Kiểm sát viên tham gia đăng ký thực hiện; đảm bảo trực nghiệp vụ 24/24.
Đ/c Huỳnh Văn Xoài – Phó Phòng 1 phát biểu ý kiến
Qua kiểm tra thực tế hồ sơ, sổ sách cũng như phát biểu nhận xét, đánh giá của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trong Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh, Trưởng đoàn phát biểu ý kiến chỉ đạo kết luận như sau:
Nhìn chung, Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phân đấu của tập thể đơn vị VKSND huyện Trà Cú trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm, nổi bật nhất là công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình mà đơn vị chọn làm khâu đột phá của năm 2019 đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, tích cực.
Đ/c Nguyễn Thanh Bình phát biểu ý kiến kết luận
Đơn vị không có trường hợp nào để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm, không có trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, tích cực tổ chức các phiên tòa xét xử để rút kinh nghiệp và án trọng điểm theo chỉ tiêu đề ra và góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm sát nhằm phát hiện các vi phạm tại các cơ quan tư pháp nhằm kịp thời kiến nghị, kháng nghị. Đảm bảo lượng án đưa ra thi hành đạt và vượt cả về số việc lẫn số tiền thi hành án. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở…. . Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị đơn vị cũng phải chú ý mạnh dạng thỉnh thị và kịp thời  đề xuất với VKSND tỉnh Trà Vinh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ, cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở… .
Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình và sẽ phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới; đề nghị VKSND tỉnh Trà Vinh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đơn vị và cũng mong rằng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân đấu khắc phục thiếu sót, phát huy những ưu điểm để xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả bài viết: Kim Sum

Nguồn tin: Viện KSND huyện Trà Cú